Om Sjöstruktur

Vi sätter kvaliteten främst och är med hela vägen från bygglov till färdigt projekt

Sjönära konstruktioner Sjönära konstruktioner Sjönära konstruktioner

Helhetsansvar för dina sjönära byggprojekt 


Sjöstruktur arbetar med sjönära bygg och anläggningsprojekt i stockholms skärgård

På Sjöstruktur sätter vi kvaliteten främst eftersom vi vet att det helt enkelt blir bäst så. Att tumma på materialval och hantverk är en kortsiktig besparing som inte lönar sig i längden, varken för dig, oss eller naturen.

Vi har bred kompetens och erbjuder oss att ta helhetsansvar hela vägen från bygglovsansökan till färdigt projekt. 

Experter på strandskydd -
Vi företräder dig


Eftersom vi huvudsakligen verkar i Stockholms Skärgård kräver många av våra projekt strandskyddsdispens, ibland bygglov och vid bryggprojekt generellt sett en anmälan om arbete i vatten.

Här är det strandskyddet som är det verkliga nålsögat att ta sig igenom och vi vet av erfarenhet att en rätt formulerad och välunderbyggd ansökan mångfalt ökar chanserna att få dispens.

Vi är experter på strandskydd och företräder gärna våra uppdragsgivare mot både kommun och länsstyrelse.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Samarbetspartners

Skärgårdsarboristerna och Wallner Marin är 2 av våra partners
Skärgårdsarboristerna
Wallner Marin

Brett nätverk av duktiga partners

Vi har gott samarbete med byggvaruleverantörer och entreprenörer inom bygg, el, smide och VVS.

Våra partners är precis som vi vana vid förmånen att få arbeta i och bevara Stockholms vackra skärgårdsmiljö.

kontakta oss

MarkEntreprenader

Markentreprenader i skärgården

Markentreprenader

Vi utför markentreprenader som t.ex. dränering, vägunderhåll, pålning och anlägger husgrunder i Stockholms Skärgård med smidiga och kraftfulla maskiner

markentreprenader